LaDyMaFiA♥︎ PiNk*

Ask me anythingArchive

พี่คงเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทำให้หนูเขินแบบจริงจังได้ หลังจากที่ไม่ได้เขินแบบนี้มาหลายปีแล้ว คนอะไรก็ไม่รู้ น่ารักชะมัด ❤❤❤ @stampapiwat 

#stampapiwat #mypstamp #fanpantae #stamp

พี่คงเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทำให้หนูเขินแบบจริงจังได้ หลังจากที่ไม่ได้เขินแบบนี้มาหลายปีแล้ว คนอะไรก็ไม่รู้ น่ารักชะมัด ❤❤❤ @stampapiwat

#stampapiwat #mypstamp #fanpantae #stamp

1 note

  1. kataiz-ladymafia posted this